6.23.21 IHS Markit Research Note Supporting Graphic.png